Catanduanes gov否认毒品链接


<p>今年11月26日,Catanduanes Gov. Joseph Cua在Virac省发现了一个涮锅实验室后,强烈否认参与非法毒品</p><p>在奎松市举行的新闻发布会上,Cua表示,对他的指控“有政治色彩</p><p>”“现在是时候让我听到清除我的名字了</p><p>我很干净无辜,我的家人已经受到了影响,“Cua说</p><p>在参议院关于非法毒品的听证会上,Cua的名字出现了,当参议员Antonio Trillanes第四次询问Kerwin Espinosa和Ronnie Dayan是否知道州长时</p><p> “Sinabi naman nilang hindi nila ako kilala(他们说他们不认识我),”Cua说</p><p>他补充说,当变成涮锅实验室的仓库建成时,他还不是州长</p><p> “Nang itinayo po ang仓库,taong Marso 2015 hanggang Setyembre 2015 - hindi pa po ako ang gobernador ng Catanduanes kundi si Araceli Bernardino Wong</p><p> 2016年3月至9月,当仓库建成时,我还不是Catanduanes的州长,那就是Araceli Bernardino,在2016年3月至9月期间建造仓库时,我们将在2016年3月至9月期间建造仓库</p><p> Wong</p><p>它(shabu lab)于2016年3月投入运营,其电费从每月P1,500跃升至P50,000,“Cua解释道</p><p>他说,在11月份警察突击搜查仓库之前,涮锅实验室的操作人员将他们的塑料制造业务作为前线</p><p>州长说,非法实验室位于占地40公顷的财产上,名为Sarah Sarmiento,由Angelica Balmadrid租用</p><p> Cua表示,1000平方米的土地由Jason Gonzales Uy租用,据说他是该实验室的运营商</p><p> “Naintindihan ko pong kailangan isailalim kami sa imbestigasyon pagkat pag may shabu lab na ganito ay hindi nga naman pwedeng walang protector o walang nakakaalam</p><p> Sana naman ay imbestigahan din yung mga nakaraang opisyal ng lalawigan noong itong shabu lab ay itinayo at naging operational nung panahon nila</p><p> Kaya't hindi rin talaga maalis sa akin na hinahaluan ito ng pulitika,“(我完全理解必须进行调查以确定谁是实验室的保护者</p><p>但我希望提前出现的官员也应该因为它是在涮锅实验室成立的时候被包括在内</p><p>我很自然地认为有报道将我与毒品联系在一起,“Cua说</p><p>”他补充说,他愿意配合任何调查,并且他司法部长Vitaliano Aguirre请求一个独立的机构去Virac进行调查</p><p>他说,国家调查局的一些不道德的人员可能已经帮助释放了Uy和其他怀疑落后的中国人</p><p>愚蠢的实验室</p><p>“可能未经证实的报道tayo na iyong sasakyan ni Jayson Uy na Fortuner,ang a dating may ari nito ay isang NBI agent na si Carlos Borromeo,”(我们有未经证实的报道在一辆丰田Fortuner的Jayson Uy的车上,
  • 首页
  • 游艇租赁
  • 电话
  • 关于我们